Uprawnienia do przejazdów

Sprawdź pogodę!

Czy wiesz, że...

...klimatyzacja w pojazdach komunikacji miejskiej powinna działać, jeżeli temperatura otoczenia przekracza 25 stopni Celsjusza.
Działa ona poprawnie w pojazdach, jeżeli wszystkie okna są zamknięte. Pomimo włączonej klimatyzacji i w związku z częstym otwieraniem drzwi na przystankach, można odczuć spadek skuteczności jej działania.
Widzisz?! Nie bądź obojętny!
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej

IGKM
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej

Kalendarz
Wrzesień 2020
P W Ś Cz P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 2
Najnowszy użytkownik: Administrator
KiedyPrzyjedzie.pl
Rozkłady jazdy (pdf)
Komunikacja tramwajowa

Komunikacja autobusowa

Komunikacja sezonowa

Ogłoszenie!


Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Więcej informacji - Kliknij!
Automaty biletowe!
GoPay - bilet przez Internet!
Kup bilet! - aplikacje mobilne!
Schemat sieci tramwajowej!
Al. 23 Stycznia
Rozkład w telefonie!
Wybierz swój OS telefonu i zainstaluj aplikację!
Skorzystaj online z wyszukiwarki połączeń!
Przewóz osób taksówkami
Witamy na stronie Organizatora Transportu Publicznego w Grudziądzu!

Kontakt:
56 45 10 447 - sekretariat wydziałowy
56 46 59 288 - punkt sprzedaży biletów ul. Chełmińska ALFA
56 69 68 466 - punkt sprzedaży biletów ul. Legionów
Info
Pytania i odpowiedzi: Kontrola biletów
Pytania i odpowiedzi >Kontrola biletów
Co się stanie jeżeli nie zapłacę opłaty dodatkowej w terminie?Co zrobić, gdy już mandat dostaniemy?Czy osoby które notorycznie jeżdżą bez biletu, mogą zostać ukarane w inny sposób niż tylko poprzez nałożenie opłaty dodatkowej?Jak liczyć datę zapłaty opłaty dodatkowej?
Jazda środkami komunikacji miejskiej bez biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgowego przejazdu, grozi opłatą dodatkową. W jakiej wysokości?Kto przeprowadza kontrolę biletów w środkach komunikacji miejskiej?Otrzymałem opłatę dodatkową (mandat) za jazdę bez ważnego biletu, ale nie mam pieniędzy żeby zapłacić w ciągu 7 dni?Podczas kontroli w pojeździe nie posiadałem legitymacji szkolnej i dostałem opłatę dodatkową. Czy można ją anulować?
Zapomniałem biletu i nie miałem dokumentów, czy kontroler ma prawo zawieść mnie na Policję?
Co się stanie jeżeli nie zapłacę opłaty dodatkowej w terminie?
Nie płacić po prostu nie warto. Gdy upłynie oznaczony termin od daty wystawienia opłaty dodatkowej, nadejdzie wezwanie do zapłaty. Gdy i to nie pomoże, skierujemy sprawę na drogę postępowania Sądowego. To oznacza dodatkowe koszty, i to bardzo wysokie. Należy też pamiętać, że za zwłokę będą naliczone odsetki ustawowe.
Do góry
Co zrobić, gdy już mandat dostaniemy?
Opłatę dodatkową należy uiścić w ciągu 7 dni od daty wystawienia opłaty dodatkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1, pn., śr.-pt. w godzinach od 7:30 do 15:15 , wt. w godzinach od 8:00 do 15:45 w punktach sprzedaży biletów: ul. Legionów/pętla tramwajowa i CH Alfa lub na rachunek bankowy Bank PKO SA Oddz. I Grudziądz 86 1020 5040 0000 6002 0086 2110.
Do góry
Czy osoby które notorycznie jeżdżą bez biletu, mogą zostać ukarane w inny sposób niż tylko poprzez nałożenie opłaty dodatkowej?
Nieuiszczenie opłaty za przejazd komunikacją miejską w większości przypadków kończy się nałożeniem opłaty dodatkowej - często potocznie nazywanej mandatem. Niewielu jednak wie, że notoryczna jazda komunikacją bez biletu jest wykroczeniem – tzw. szalbierstwem, opisanym w art. 121 kodeksu. Zgodnie z powołanym artykułem - kto, pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
W doktrynie prawniczej wskazuje się, że szalbierstwo jest szczególnym rodzajem oszustwa i charakteryzuje się działaniem polegającym na wykorzystaniu podstępnie wytworzonej sytuacji. Przedmiotem szalbierstwa jest cudze dobro majątkowe, a sprawca jest świadom, że świadczenie jest płatne z reguły bezzwłocznie, bądź przy wyrażeniu woli skorzystania z niego. Kwestia sposobu kontroli biletowej i opłaty karnej za przejazd bez biletu zostały określone w ustawie prawo przewozowe.
Wykroczenie szalbierstwa popełnia osoba, która uprzednio była dwukrotnie ukarany karą pieniężną określoną w taryfie, której nie uiściła i po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudziła przejazd. A więc pierwsze dwa przejazdy "na gapę" lub każdy kolejny w danym roku w przypadku uiszczenia opłaty karnej rodzi jedynie odpowiedzialność cywilną. Przy czym rok, w którym muszą wystąpić trzy przejazdy bez opłaty i bez uiszczenia opłaty karnej – nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, a liczy się go od dnia wykonania pierwszego przejazdu bez opłaty. Przepis nie wymaga, aby wszystkie wyłudzenia przejazdu nastąpiły na rzecz tego samego przewoźnika.
Do góry
Jak liczyć datę zapłaty opłaty dodatkowej?
Uwaga! - datą zapłaty jest data wpływu należności w kasie lub na konto!

Zgodnie z art. 454 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.1964.16.93), przy zobowiązaniach cywilnoprawnych momentem zapłaty jest chwila uznania rachunku bankowego wierzyciela, czyli uzyskanie swobodnego rozporządzania objętymi wpisem środkami pieniężnymi.
W obrocie bezgotówkowym momentem spełnienia świadczenia jest moment, gdy pieniądze pojawią się u wierzyciela. Opóźnienie w przekazaniu pieniędzy nie wpływa w żaden sposób na wzajemne stosunku między wierzycielem a dłużnikiem, w szczególności jeżeli pieniądze nie wpłyną na rachunek wierzyciela będzie mógł on domagać się zapłaty niezależnie od okoliczności wskazywanych przez dłużnika.
Odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku należności publiczno prawnych np. podatków czy opłat sądowych . W tych przypadkach za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku na podstawie polecenia przelewu.
Przy dokonywaniu płatności za pośrednictwem banków należy bowiem wyraźnie odróżnić trzy etapy: pierwszy to złożenie w banku dyspozycji przelania środków na rachunek wierzyciela. Warto sprawdzić w regulaminie bankowym, w jakim terminie dyspozycja ma być przez bank realizowana. Z reguły wynika z nich, że dyspozycje złożone po określonej godzinie będą realizowane dopiero następnego dnia roboczego. Niektóre banki w przypadku pobierania mniejszych opłat za realizacje polecenia przelewu zastrzegają sobie termin nawet trzech dni roboczych. Jeśli w międzyczasie wypadnie weekend czy święto cała operacja może się odwlec w czasie. Drugi etap to obciążenie rachunku wierzyciela kwotą wskazaną w poleceniu przelewu - w tym momencie pieniądze "zejdą" z jego konta. Nie oznacza to, że automatycznie pojawią się na rachunku wierzyciela. Tak stanie się dopiero w trzecim etapie, gdy nastąpi uznanie rachunku bankowego wierzyciela kwotą wskazaną w poleceniu przelewu. Dopiero od tego momentu wierzyciel może dysponować pieniędzmi.
Do góry
Jazda środkami komunikacji miejskiej bez biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgowego przejazdu, grozi opłatą dodatkową. W jakiej wysokości?
§ 1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się w następujący sposób:
1) jako 50 – krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego określonej w odrębnej uchwale
Rady Miejskiej Grudziądza – za przejazd bez ważnego biletu;
2) jako 40 – krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego określonej w odrębnej uchwale
Rady Miejskiej Grudziądza – za przejazd bez ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do
przejazdu ulgowego lub bezpłatnego;
3) jako 20 – krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego określonej w odrębnej uchwale
Rady Miejskiej Grudziądza – za przewóz zwierząt i rzeczy bez odpowiedniego dokumentu przewozu albo
naruszenia przewozu na warunkach szczególnych;
4) jako 150 – krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego określonej w odrębnej uchwale
Rady Miejskiej Grudziądza – za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka
transportowego bez uzasadnionej przyczyny;
5) jako 10 – krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego za przejazd bez ważnego biletu,
jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona w terminie do 7 dni;
6) jako 10 – krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego za przejazd bez ważnego
dokumentu potwierdzającego uprawnienia do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, jeżeli opłata dodatkowa
zostanie uiszczona w terminie do 7 dni;
7) jako 5 – krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego za przewóz zwierząt i rzeczy bez
odpowiedniego dokumentu przewozu albo naruszenia przewozu na warunkach szczególnych, jeżeli opłata
zostanie uiszczona w terminie do 7 dni.
§ 2. Opłata manipulacyjna wynosi 10 % opłaty dodatkowej, o której mowa w § 1 pkt 2 w razie:
1) udokumentowania przez pasażera uprawnienia do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu;
2) przedstawienia przez pasażera biletu okresowego zakupionego przed dniem przeprowadzonej kontroli.

Sporządzono na podstawie UCHWAŁY NR VI/40/15 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 8 kwietnia 2015 r., poz. 1117). Obowiązuje od 1 maja 2015 r.
Do góry
Kto przeprowadza kontrolę biletów w środkach komunikacji miejskiej?
Kontrolę biletów w środkach komunikacji miejskiej przeprowadza: URZĄD MIEJSKI w Grudziądzu.
Pisemne skargi i zażalenia od nałożonych opłat dodatkowych przyjmowane są w Urzędzie Miejskim, Wydział Transportu, pokój 324 (II piętro), ul. Ratuszowa 1, 86 - 300 Grudziądz, tel.: 056 45-10-254.
Do góry
Otrzymałem opłatę dodatkową (mandat) za jazdę bez ważnego biletu, ale nie mam pieniędzy żeby zapłacić w ciągu 7 dni?
Istnieje możliwość rozłożenia należności na raty po złożeniu stosownego wniosku lub pisma o odroczeniu terminu spłaty należności w Wydziale Transportu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.
Do góry
Podczas kontroli w pojeździe nie posiadałem legitymacji szkolnej i dostałem opłatę dodatkową. Czy można ją anulować?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą do wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej jest brak ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego, podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty - umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
Do góry
Zapomniałem biletu i nie miałem dokumentów, czy kontroler ma prawo zawieść mnie na Policję?
Przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona ma prawo:
1. W razie odmowy zapłacenia należności - żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego.
2. W razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu - ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie
z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości.
3. W razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony - zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.
Do góry