Gdzie kupić bilet?

Aplikacje mobilne

Biletomat

Sprawdź gdzie znajdziesz najbliższy biletomat.

Punkty sprzedaży

W wybranych sklepach na terenie miasta.

Biuro Obsługi Interesanta w C.H. Alfa, ul. Chełmińska 4

pon-pt 9:00 – 17:00

Punkt Sprzedaży Biletów, ul. Legionów 71 B pon-pt 7:00 – 15:00

U kierowcy

Można nabyć tylko i wyłącznie karnet wieloprzejazdowy ulgowy
4-odcinkowy

cena 7,60 zł

Cennik biletów

Cennik biletów oraz bilety w nim wymienione obowiązują na obszarze komunikacyjnym: gminy - miasto Grudziądz oraz Gminy Rogóźno.

Normalny 3,80 zł
Ulgowy 1,90 zł
Dwa bilety jednorazowe ulgowe mogą być łączone w celu uzyskania biletu normalnego. Bilet jednorazowy jest nieważny gdy jest zniszczony, uszkodzony lub o zaniżonym nominale.
RODZINNY (2 opiekunów z max. 3 dzieci w wieku do 16 lat)8,80 zł
GRUPOWY (zorganizowana grupa do 20 osób)21,00 zł
GRUPOWY (zorganizowana grupa od 21 do 30 osób)26,00 zł

Bilet rodzinny jest biletem przeznaczonym do jednorazowego przejazdu, z którego mogą korzystać dwie osoby dorosłe z maksymalnie trójką dzieci do lat 16-tu.
Bilet grupowy przeznaczony jest do jednorazowego przejazdu, a w wypadku jego braku odpowiedzialność ponosi opiekun grupy. Bilet rodzinny, grupowy jest nieważny gdy jest zniszczony, uszkodzony lub o zaniżonym nominale.

 NormalnyUlgowy
6-odcinkowy19,00 zł9,50 zł
12-odcinkowy38,00 zł19,00 zł

Dwa bilety jednorazowe odcinkowe ulgowe mogą być łączone w celu uzyskania biletu normalnego.
Bilet jednorazowy odcinkowy (karnet) jest nieważny gdy jest zniszczony, uszkodzony lub o zaniżonym nominale.

 Ulgowy
4-odcinkowy7,60 zł

Dwa bilety jednorazowe odcinkowe ulgowe mogą być łączone w celu uzyskania biletu normalnego.
Bilet jednorazowy odcinkowy (karnet dostępny tylko u kierowcy) jest nieważny gdy jest zniszczony, uszkodzony lub o zaniżonym nominale.

Normalny 9,80 zł
Ulgowy 4,90 zł
Bilety 24 godzinne zachowują swoją ważność od momentu ich skasowania i uprawniają do nieograniczonej liczby przejazdów w obowiązującym czasie. Bilet 24 godzinny jest nieważny gdy jest zniszczony, uszkodzony lub o zaniżonym nominale. WAŻNE! Korzystając z biletów czasowych konieczne jest „wydrukowanie” na bilecie przez kasownik godziny skasowania, od której liczona jest jego ważność.
Normalny4,40 zł
Ulgowy2,20 zł

Bilety 60 minutowe zachowują swoją ważność od momentu ich skasowania i uprawniają do nieograniczonej liczby przejazdów w obowiązującym czasie.
Bilet 60 minutowy jest nieważny gdy jest zniszczony, uszkodzony lub o zaniżonym nominale.

WAŻNE! Korzystając z biletów czasowych konieczne jest „wydrukowanie” na bilecie przez kasownik godziny skasowania, od której liczona jest jego ważność.

okres ważności N U 50% U 75%
we wszystkie
dni
98,00 zł 49,00 zł 24,50 zł
od pon. do piątku 84,00 zł 42,00 zł 21,00 zł
na okaziciela 112,00 zł
Bilety okresowe 30 dniowe są ważne przez 30 dni od daty wskazanej przez pasażera w momencie zakupu i oznaczonej na bilecie, jako daty rozpoczęcia 30 dniowego okresu ważności biletu, jednakże bilety zakupione pierwszego dnia miesiąca ważne są do ostatniego dnia danego miesiąca. Bilety 30 dniowe zachowują swoją ważność w okresie, na jaki zostały zakupione, bez względu na ewentualne wprowadzone w tym okresie zmiany ich ceny. Bilety okresowe są nieważne bez wpisanego na nich numeru legitymacji szkolnej lub serii i numeru dowodu osobistego bądź numeru kontrolki do biletu okresowego. Bilet okresowy jest nieważny gdy jest uszkodzony lub o zaniżonym nominale.
okres ważnościNormalnyUlgowy 50%
we wszystkie dni266,00 zł133,00 zł
od poniedziałku do piątku224,00 zł112,50 zł

Bilety okresowe 90 dniowe są ważne przez 90 dni od daty wskazanej przez pasażera w momencie zakupu i oznaczonej na bilecie, jako daty rozpoczęcia 90 dniowego okresu ważności biletu,
Bilety 90 dniowe zachowują swoją ważność w okresie, na jaki zostały zakupione, bez względu na ewentualne wprowadzone w tym okresie zmiany ich ceny.

Bilety okresowe są nieważne bez wpisanego na nich numeru legitymacji szkolnej lub serii i numeru dowodu osobistego bądź numeru kontrolki do biletu okresowego.
Bilet okresowy jest nieważny gdy jest uszkodzony lub o zaniżonym nominale.

 Ulgowy
4-odcinkowy6,40 zł

Dwa bilety jednorazowe odcinkowe ulgowe mogą być łączone w celu uzyskania biletu normalnego.
Bilet jednorazowy odcinkowy (karnet dostępny tylko u kierowcy) jest nieważny gdy jest zniszczony, uszkodzony lub o zaniżonym nominale.

RODZINNY (2 opiekunów z max. 3 dzieci w wieku do 16 lat)8,00 zł
GRUPOWY (zorganizowana grupa do 20 osób)19,00 zł
GRUPOWY (zorganizowana grupa od 21 do 30 osób)24,00 zł

Bilet rodzinny jest biletem przeznaczonym do jednorazowego przejazdu, z którego mogą korzystać dwie osoby dorosłe z maksymalnie trójką dzieci do lat 16-tu.
Bilet grupowy przeznaczony jest do jednorazowego przejazdu, a w wypadku jego braku odpowiedzialność ponosi opiekun grupy. Bilet rodzinny, grupowy jest nieważny gdy jest zniszczony, uszkodzony lub o zaniżonym nominale.

Podstawa nałożenia opłaty dodatkowej – wezwania do zapłaty Termin zapłaty liczony od daty wystawienia opłaty dodatkowej
po 7 dniach do 7 dni
Za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu. 247,00 zł 123,50 zł
Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu. 171,00 zł 85,50 zł
Rzeczy wyłączne z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków. 152,00 zł 76,00 zł
Za zatrzymanie lub zmianę trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny. 570,00 zł

Podstawa prawna: LIV/451/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.
W przypadku zwrotu lub umorzenia opłaty dodatkowej – wezwania do zapłaty, pasażer zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 17,10 zł,
w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia przewozu.

Cennik biletów sporządzony na podstawie:
UCHWAŁY NR LXVII/566/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 października 2022 r. (z późn. zm.) w sprawie cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym. Wszystkie ceny są cenami brutto. Obowiązuje od 1 stycznia 2020.

Bilety komunikacji miejskiej obowiązują w przewozach powiatowych tylko na terenie administracyjnym Grudziądza. W przypadku podróży poza teren administracyjny Grudziądza, pasażer jest zobowiązany do nabycia biletu na zasadach obowiązujących w komunikacji powiatowej.

Kontrola biletów w pojazdach operatorów komunikacji miejskiej w Grudziądzu

Informujemy, iż kontrolę w pojazdach komunikacji miejskiej w Grudziądzu prowadzą pracownicy spółki REWIZOR Sp. z o.o.. Wszelkie uwagi co do zasadności nałożenia opłat dodatkowych należy kierować bezpośrednio do WYDZIAŁU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GRUDZIADZU. Uwagi dotyczące pracowników przeprowadzających kontrolę należy kierować bezpośrednio do spółki REWIZOR.RWR

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Chwaszczyńska 49A
81-571 Gdynia
tel. +48 531 921 777
Infolinia jest czynna w poniedziałki i piątki w godzinach od 11.00 do 13.00

REJON GRUDZIĄDZ
ul. Dworcowa 53
email: biuro.grudziadz@rewizor.eu

Reklamacje dotyczące zakupu biletów

Close Search Window
Skip to content