Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach

Politykę podzieliliśmy na dwie części:

 1. Wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych na naszym Fanpage.

Część I – Postanowienia ogólne

§ 1

Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Urząd Miejski, Wydział Komunikacji Miejskiej Urzędu Miasta w Grudziądzu z siedzibą
  w Grudziądzu, 86-300 Grudziądz, ul. Piłsudskiego 51. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się, jako „Administrator” lub „My”
 1. Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:
 • Wydział Komunikacji Miejskiej
  1. Telefonicznie: +48 56 45 10 254
  2. E-mail: transport@um.grudziadz.pl
  3. Listownie: Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz
 • Inspektor Ochrony Danych Piotr Mazur
  1. Telefonicznie: +48 56 45 10 471
  2. E-mail: p.mazur@um.grudziadz.pl
  3. Listownie: Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz

§ 2

Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane

 1. FB” – portal społecznościowy Facebook, dostępny poprzez serwis internetowy www.facebook.com oraz aplikację mobilną Facebook,
 1. Fanpage” – nasz fanpage znajdujący się na FB,
 2. Polityka”– oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 3. RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj

§ 3

Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które zbieramy na naszym Fanpage przetwarzamy, jako Administrator zgodnie z RODO. Powinieneś zwrócić uwagę, że administratorem Twoich danych jest także Facebook Ireland Ltd. Zawarłeś z nim, bowiem umowę, która uprawnia Cię do korzystania z FB. Bliższe informacje o tym, jak Facebook Ireland Ltd. przetwarza dane znajdziesz tutaj
 1. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Fanpage.
  FB również stosuje swoje zabezpieczenia. W celu uzyskania bliższych informacji na ten temat powinieneś skontaktować się z FB

§ 4

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  1. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. Możesz dokonywać ich sprostowania,
  3. Możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  4. Masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 1. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj
  się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 2 Polityki.
 1. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw wobec FB, to więcej informacji znajdziesz tutaj

§ 5

Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. W sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
 1. Na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 1. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 2 Polityki.

§ 6

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa.

§ 7

Anonimowość

Nie masz możliwości korzystania z Fanpage w sposób anonimowy.

§ 8

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań do Polityki, daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na naszym Fanpage oraz w naszej siedzibie.

Część II – Informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych na naszym Fanpage

§ 9

Korzystanie z Fanpage

Jeżeli korzystasz z naszego fanpage, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam twoje dane, czyli, w jakim celu je przetwarzamy?
  1. Udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które skierujesz do nas,
  2. Prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
  3. Udostępniania naszych postów Tobie, jako osobie obserwującej nasz Fanpage,
  4. W celu polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym Fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników FB,
  5. Statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o liczbie wyświetleń naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym Fanpage.
 1. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i § 5 Polityki

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez FB zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Informacja publiczna oraz odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych działaniach, usługach
i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych
z Fanpage

 1. Komu przekażemy Twoje dane?

Facebook Ireland Ltd.

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

7.1 Potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy.
W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

7.2 Obserwowania przez Ciebie Fanpage. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać
nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content