Bez kategorii|

Zachęcamy do udziału w KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH – ETAP III.

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza został wyłożony do publicznego wglądu.

Wydział Komunikacji Miejskiej informuje, że Prezydent Grudziądza zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza do 2030 roku.

W konsultacjach mogą wziąć udział osoby, które mieszkają na terenie gminy-miasto Grudziądz oraz gminach objętych MOF.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 01 czerwca 2023r. do 21 czerwca 2023r. w formie przesyłania opinii na temat projektu programu w następującej formie:

 • elektronicznej, przesłanej na formularzu konsultacyjnym drogą elektroniczną w wersji nieedytowalnej (plik zapisany w formacie .pdf lub .jpg) na adres e-mail

  z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt PZMM MOF Grudziądza”, w czasie trwania konsultacji;

 • papierowej, przesłanej na formularzu konsultacyjnym drogą korespondencyjną na adres:

  Wydział Komunikacji Miejskiej w Grudziądzu,
  ul. Piłsudskiego 51,
  86-300 Grudziądz

  z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt PZMM MOF Grudziądza”
  (obowiązuje data wpływu), w czasie trwania konsultacji.

  Link do dokumentów: Konsultacje MOF Grudziądz


 • Comments are closed.

  Close Search Window
  Skip to content