Bez kategorii|

Etap I Konsultacji Społecznych

Zapraszamy mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza na spotkanie warsztatowe ze społeczeństwem, które będzie dotyczyło Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza do 2030 roku.

Opracowywany Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza do 2030 roku oparty będzie w dużym stopniu o proces partycypacji społecznej.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców MOF Grudziądza i wszystkich pozostałych interesariuszy możliwe będzie przeprowadzenie rzetelnej diagnozy i skonstruowanie trafnych wniosków, a także wyznaczenie realnych i niezbędnych celów rozwojowych do 2030 r., które zostaną zawarte w dokumencie.

Pierwszy etap konsultacji polega na przeprowadzeniu warsztatów konsultacyjnych z wybraną grupą interesariuszy, a jego efektem będzie wypracowanie działań oraz ich priorytetyzacja, zgodna z potrzebami wszystkich grup społecznych MOF Grudziądza.

Liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona.

W celu potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu zgłoszenia prosimy przesyłać zgłoszenia na adres: transportzbiorowy.refunda@gmail.com


Jaki jest cel stworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego?

Proponowane działania w ramach Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza do 2030 roku mają prowadzić do:

 • zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (pieszych, rowerzystów, kierowców i pasażerów samochodów) i w pojazdach transportu zbiorowego;
 • redukcji hałasu i zanieczyszczeń powietrza, emisji CO2, NOx i zużycia energii;
 • poprawy skuteczności i efektywności transportu osób i towarów;
 • poprawy atrakcyjności i jakości obszaru miejskiego;
 • poprawy jakości życia mieszkańców;
 • poprawy dostępności usług transportowych dla mieszkańców, w tym w szczególności mieszkańców obszarów wiejskich.

 • Comments are closed.

  Close Search Window
  Skip to content